Thép tấm 16Mn 8.0 x 1800 x 6000mm
thép việt nam, nhập khẩu