Xuất khẩu thép hình của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm
Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản cho biết, thống kê xuất nhập khẩu thép của nước này trong tháng 5/2017. Xuất khẩu thép của Nhật Bản đạt 319.600 tấn, giảm 12,5% so với cùng tháng năm ngoái, và tiếp tục tăng 4 tháng liên tiếp.
Trong số đó, xuất khẩu thép thông thường của Nhật Bản đạt 2,058 triệu tấn, giảm 16,6% so với cùng tháng năm ngoái, 9 tháng giảm liên tiếp, xuất khẩu thép cuộn cán nóng đạt 946.000 tấn, giảm 24,7% so với cùng tháng năm ngoái, 3 tháng giảm liên tiếp, xuất khẩu thép tấm đạt 165.000 tấn, giảm 34,5% so với cùng tháng năm ngoái, 9 tháng giảm liên tiếp.
Nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 5/2017 đạt 11.800 tấn, giảm 14,9% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm 2017, Nhật Bản nhập khẩu 79.000 tấn thép phế liệu, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu trung bình tháng đạt 16.000 tấn, và ước tính nhập khẩu hàng năm đạt 190.000 tấn.
Thống kê xuất khẩu hợp kim fero của Nhật Bản trong tháng 5/2017
Thống kê cho biết, Nhật Bản xuất khẩu 40.000 tấn feromangan trong tháng 5/2017, trong 5 tháng đầu năm 2017, Nhật Bản xuất khẩu 596.000 tấn, xuất khẩu feromangan khác đạt 85.800 tấn, 5 tháng đạt 1,3753 triệu tấn, ferosilic đạt 168.800 tấn, 5 tháng đạt 1,02 triệu tấn.
Xuất khẩu quặng crom của Nhật Bản tháng 5 đạt 1.300 tấn, 5 tháng đạt 70.000 tấn, quặng nickel đạt 14,234 triệu tấn, 5 tháng đạt 73,22 triệu tấn.
Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm
Bộ tài chính Nhật Bản (JISF) đưa ra thống kê hải quan, trong tháng 5/2017, xuất khẩu thép của nước này đạt 3,19 triệu tấn, tăng 6,5% so với tháng trước đó, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu thép của Nhật Bản đạt 708.950 tấn, giảm 0,5% so với tháng trước đó, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm nhẹ
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của nước này trong tháng 5/2017 đạt 9.698 tấn, giảm 1% so với tháng trước đó. Trong 5 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản đạt 44.912 tấn.
Nguyên nhân là giá nickel tại LME trong tháng 5/2017 giảm, cũng như giá nhập khẩu trung bình thép phế liệu tại Hàn Quốc giảm. Tuy nhiên, giá nhập khẩu thép phế liệu trung bình tại Indonesia, Đài Loan và Mỹ tăng.
Thống kê thép tấm cọc của Nhật Bản trong tháng 5/2017
Thống kê từ Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 5/2017, nước này đã xuất khẩu 31.560 tấn thép tấm cọc. Trong 5 tháng đầu năm 2017, Nhật Bản xuất khẩu 127.462 tấn thép tấm cọc.
Trong số đó, xuất khẩu thép tấm cọc sang Trung Quốc đạt 21.211 tấn, sang Philippine đạt 6.085 tấn, sang Hồng Kông đạt 1.667 tấn.
Nhập khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép không gỉ của nước này trong tháng 5/2017 đạt 27.789 tấn, tăng 53,3% so với 18.129 tấn tháng trước đó.
Trong số đó, nhập khẩu thép không gỉ của Nhật Bản từ Hàn Quốc đạt 21.423 tấn, tăng 73% so với tháng trước đó, tiếp theo là Đài Loan đạt 3.479 tấn, tăng 1,9% so với tháng trước đó, Trung Quốc đạt 1.151 tấn, tăng 29,5% so với tháng trước đó. Nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan tăng, đặc biệt từ Hàn Quốc tăng đáng kể.
Xuất nhập khẩu thép H của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 5/2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của nước này đạt 21.000 tấn, tăng 45,3% so với tháng trước đó, giảm 23,3% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 83.000 tấn, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 5/2017, nhập khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 8.300 tấn, tăng 64% so với tháng trước đó, tăng 2,9 lần so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu của Nhật Bản giảm 4 tháng liên tiếp
Thống kê Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 5/2017 đạt 587.000 tấn, giảm 10% (tương đương 65.000 tấn) so với tháng trước đó, cũng giảm 34,8% (tương đương 313.000 tấn) so với cùng tháng năm ngoái, 4 tháng giảm liên tiếp, phần lớn chịu ảnh hưởng bởi suy thoái thị trường Việt Nam và Đài Loan.
Trong số đó, nhập khẩu thép phế liệu từ Hàn Quốc đạt 312.000 tấn, tăng 2,4% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 131.000 tấn, giảm 8,1% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 112.000 tấn, giảm 54,3% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu từ Đài Loan đạt 22.000 tấn, giảm 83,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Sản lượng thép thô Nhật Bản trong quý II/2017 giảm
Thống kê của bộ kinh tế và công nghiệp Nhật Bản cho biết, sản lượng thép của nước này trong quý II/2017 (T7-T9) đạt 23,84 triệu tấn, tăng 2,8% so với quý trước đó, giảm 1,6% so với cùng quý năm ngoái.
Trong khi đó, sản lượng thép thô Nhật Bản đạt 26,29 triệu tấn, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước đó, giảm 0,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Dự báo nhu cầu thép đặc biệt của Nhật Bản trong quý II/2017 tăng
Bộ kinh tế, công nghiệp Nhật Bản và Hiệp hội thép đặc biệt của Nhật Bản dự báo, nhu cầu sản phẩm thép đặc biệt của nước này quý II/2017 sẽ đạt 1,0897 triệu tấn, tăng 0,6% so với quý trước đó, tăng 2,6% so với cùng quý năm ngoái, xuất khẩu đạt 570.500 tấn, tăng nhẹ 0,1% so với quý trước đó, tăng 3,8% so với cùng quý năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của nước này trong tháng 5/2017 đạt 12.599 tấn, tăng 27,1% so với tháng trước đó. Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản đạt 62.455 tấn.
Trong số đó, Nhật Bản xuất khẩu 8.640 tấn, tăng 45,3% so với tháng trước đó, xuất khẩu 1.684 tấn sang Đài Loan, giảm 18,5% so với tháng trước đó, xuất khẩu 1.676 tấn sang Thái Lan, tăng 79,6% so với tháng trước đó.
Thống kê xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản trong tháng 5/2017
Xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản trong tháng 5/2017 đạt 20.943 tấn, giá xuất khẩu trung bình đạt 66.081 yên/tấn FOB (khoảng 591,23 USD/tấn). Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của nước này đạt 82.891 tấn.
Trong số đó, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản sang Hàn Quốc đạt 8/952 tấn, xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 6.850 tấn, sang Đài Loan đạt 1.283 tấn, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1.151 tấn.
Sản lượng thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 4/2017 tăng
Bộ kinh tế công nghiệp Nhật Bản cho biết, trong tháng 4/2017, sản lượng sản phẩm thép không gỉ (sản phẩm thép cán nóng) của nước này đạt 245.262 tấn, tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước đó, tăng 17,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, sản lượng thép không gỉ crom đạt 115.352 tấn (bao gồm thép crom đạt 94.768 tấn và thép crom molybdel đạt 20.584 tấn), tăng 21,7% so với tháng trước đó, thép nickel đạt 129.910 tấn.
Nguồn tin: Vinanet