Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000mm
thép việt nam, nhập khẩu